ภาพกิจกรรม
29 ตุลาคม 2562 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้ามาชี้แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สาขาที่มาแนะแนวให้ความรู้มีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่
1. สาขาสาธารณสุขศาสตร์
2. สาขามวยไทยศึกษา 
3. สาขาการแพทย์แผนไทย
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,14:46   อ่าน 127 ครั้ง