ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการเรียนของนักเรียน  ปัญหาของผู้เรียน  เพื่อที่จะได้ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2559,21:37   อ่าน 1470 ครั้ง