ภาพกิจกรรม
รับการทวนสอบโครงการส่งเสริมให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการมีความรับผิดชอบต่อสังคม CSR IN SCHOOL
เมื่อวันที่  13  กันยายน  พ.ศ. 2559  โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้เข้ารับการทวนสอบโครงการส่งเสริมให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการมีความรับผิดชอบต่อสังคม  CSR IN SCHOOL  ระดับ Beginner  
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2559,08:29   อ่าน 1479 ครั้ง