ติดต่อเรา
โรงเรียนเนกขัมวิทยา
81 หมู่ที่ 4   ตำบลแพงพวย  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
เบอร์โทรศัพท์ 032-720380
Email : nekkham2527@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/nekkham.wittaya/


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน