รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเนกขัมวิทยา
81 หมู่ที่ 4   ตำบลแพงพวย  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
เบอร์โทรศัพท์ 032-720380
Email : nekkham2527@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :