ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 มิ.ย. 58 ถึง 12 มิ.ย. 58 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 11 มิ.ย. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ วันที่12 มิ.ย. เข้าศึกษาดูงานใส่เสื้อม่วง โรงเรียนเนกขัมวิทยา
18 มิ.ย. 58 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
31 ส.ค. 58 ถึง 11 ก.ย. 58 นิเทศการเรียนการสอน

โรงเรียนเนกขัมวิทยา บริหารงานวิชาการ
01 ก.ย. 58 ถึง 30 ก.ย. 58 อ่านดีมีรางวัล

ห้องสมุดฯ โรงเรียนเนกขัมวิทยา ครูแก้ววันนี เมฆวิลัย
12 ต.ค. 58 ถึง 27 ต.ค. 58 ปิดภาคเรียนที่1/2558